Presentació
Banner DMD

Presentació

DMD-CAT  és una entitat sense ànim de lucre fundada l'any 1984 que defensa la llibertat de tota persona a decidir el moment i la manera de finalitzar la seva vida, especialment quan pateix un deteriorament irreversible i un sofriment insuportable. Segons els seus estatuts, les seves finalitats són: 

DEFENSAR ELS DRETS DEL CIUTADÀ AL FINAL DE LA SEVA VIDA (LLei 21/2000 del Parlament de Catalunya sobre l'Autonomia del Pacient)  

-A la informació clínica

-A decidir lliurament entre les opcions clíniques disponibles (consentiment informat)

-A la intimitat

-A negar-se a rebre tractaments no desitjats i a que es respectin les decisions lliure i voluntàriament adoptades pel malalt.

-A expressar anticipadament la seva voluntat en el Document de Voluntats Anticipades (DVA)

-A l'alleujament del sofriment, accedint a una medicina pal·liativa de qualitat que sigui respectuosa amb els seus valors i les seves creences

-A evitar tractes inhumans o degradants, recorrent a la sedació pa·liativa (morir adormit) si aquesta és la seva voluntat. 

DEFENSAR EL DRET A L'EUTANÀSIA I EL SUÏCIDI MÈDICAMENT ASSISTIT PER A MALALTS QUE LLIUREMENT DESITGEN ALLIBERAR-SE D'UN SOFRIMENT QUE VIUEN COM INTOLERABLE. (LLei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia 3/2021 de 24 de març)

En aquest vídeo pots veure un resum de a nostra lluita per aconseguir ser lliures fins al final: https://youtu.be/J_bF8xWmmkI

 

 

Descarrega el Tríptic informatiu de DMD