Disposicions legals
Banner DMD

Disposicions legals que regulen els drets al final de la vida a Catalunya

Disposicions legals que regulen els drets al final de la vida

Aquí podeu trobar el text d’algunes disposicions legals que regulen els drets al final de la vida a Catalunya, algunes de les normes que a altres estats regulen l’eutanàsia o el suïcidi assistit i algunes resolucions jurisdiccionals rellevants en aquestes qüestions:

1 – Normes jurídiques que s’apliquen a Catalunya:

  1. - Conveni Europeu dels Drets Humans.

https://edoc.coe.int/fr/convention-europenne-des-droits-de-l-homme/5588-conveni-europeu-de-drets-humans.html (aquest link porta a obtenir el pdf en català del CEDH)

  1. Conveni d’Oviedo relatiu als Drets Humans i la Biomedicina.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-20638

  1. Constitució espanyola.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

  1. - Estatut d’Autonomia de Catalunya.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=401680&validity=1957049&traceability=02&language=ca

  1. Llei de Catalunya 21/2000 que regula l’autonomia del pacient.

     https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=246194&validity=2012264&traceability=02

  1. Decret de Catalunya 175/2002 que regula el Registre de voluntats anticipades.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=300237&validity=3&traceability=02&language=ca

  1. Llei de l’Estat 41/2002 bàsica reguladora de l’autonomia del pacient.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188

  1. - Reial Decret de l’Estat 124/2007 que regula el Registre nacional d’instruccions prèvies.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-3160

  1. - Llei orgànica 3/2021 de regulació de l’eutanàsia.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4628  (la versió en català només està disponible en pdf en aquesta adreça)

  1. - Decret Llei 13/2021 pel qual es regula la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya i el Registre de professionals sanitaris objectors de consciència.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=904558&traceability=01&language=ca

                 11.- Decret Llei 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.

      https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=909512&validity=1868923&traceability=01&language=ca      

                12. - Resolució SLT/669/2024, de 4 de març, per la qual es renoven parcialment les persones que ocupen les vocalies de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya i se substitueix la persona  que n'exerceix la secretaria.

        https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=980249

 

2 – Normes jurídiques d’estats estrangers que regulen la mort assistida:

2.1 – Àustria – Llei de 2021, del suïcidi assistit.

2.2.- Bèlgica – Llei de 2002, relativa a l’eutanàsia.

2.3.- Bèlgica – Llei de 2005, que completa la regulació de l’eutanàsia.

2.4.- Bèlgica – Llei de 2014, que modifica l’eutanàsia respecte dels menors.

2.5.- Canadà – Llei de Quebec de 2014, relativa a les cures a la fi de vida.

2.6.- Canadà – Llei de 2016, de l’ajut mèdic per morir.

2.7.- Canadà – Llei de 2021, que modifica l’ajut mèdic per morir.

2.8.- Luxemburg – Llei de 2009, de les cures pal·liatives, l’eutanàsia i l’ajut al suïcidi.

2.9.- Nova Zelanda – Llei de 2019, d’elecció del final de la vida.

2.10.- Països Baixos – Llei de 2001, d'extinció de la vida a petició i suïcidi assistit.

2.11.- Oregó (EEUU) – Llei de 1994, de la mort digna.

2.12.- Portugal – Llei de 2023 que regula les condicions de la mort medicament assistida.

 

3 - Resolucions jurisdiccionals rellevants:

1.- DMD és una associació d’utilitat pública - Sentència del Tribunal Suprem de 2021.

2.- Procediment de prestació de l’eutanàsia. Sentència del Jutjat 4 de Valladolid de 2022.

3.1.- Eutanàsia sol·licitada per un pres preventiu. Interlocutòria del Jutjat d’Instrucció de Tarragona de 2022.

3.2.- Eutanàsia sol·licitada per un pres preventiu. Interlocutòria de l’Audiència Provincial de Tarragona de 2022.

4.1.- Assumpte Mortier contra Bèlgica – Sentència del TEDH de 2021.

4.2. - Assumpte Mortier contra Bèlgica – Nota de premsa del TEDH en francès.

4.3..- Assumpte Mortier contra Bèlgica – Nota de premsa del TEDH en anglès.4

5.- Sol·licitud d’eutanàsia per sofriment psíquic – Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Navarra de 16 de desembre de 2022.

6.- Sentència del TC que ha resolt el recurs dels diputats de VOX contra la LORE

7.- Sentència del TC que ha resolt el recurs dels diputats del Grup Popular al Congrés contra la LORE