Banner DMD

Estatuts

DMD-CAT és una entitat sense ànim de lucre, que neix a l'any 1984, legalment registrada al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (Registre d'Associacions) amb número 28169/B.

Els últims Estatuts de  DMD-CAT van ser degudament aprovats per l'Assemblea General celebrada el 14 d'abril de 2011 i modificats i adaptats a la Llei 4/2008, de 24 d'abril. Els podeu consultar en aquest enllaç.