Banner DMD

Premi Panniker

La primera edició del premi Salvador Pániker tingué lloc l'any 2016.

Fou fruit d'un conveni de col·laboració signat al setembre de 2015 entre la UdL (Universitat de Lleida) i DMD (Associació Dret a Morir Dignament), amb l'objectiu de potenciar la recerca sobre aquesta temàtica i sensibilitzar la població universitària.

L'estudiantat ha estat i, és un dels nostres objectius per ajudar-lo a prendre consciència de la mort. Sobre tot en les facultats d'humanitats i les que estan vinculades amb un treball social.

Ens vàrem plantejar de crear aquesta recompensa per al millor TFG (Treball fi de Grau) que tractés de la mort digna. Amb el vist-i-plau del que fou president de DMD durant molts anys, Salvador Pániker, aleshores president emèrit, molt gustosament ens cedí l'autorització d'usar el seu nom per aquest guardó.