Banner DMD

Recursos a l'entorn del cinema

Bibliografia sobre cinema i mort: llibres que tracten el lligam entre aquests dos temes

Fragments de llargmetratges, curtmetratges i testimonis. Localització (URL) on es poden trobar

Graella amb informació sobre llargmetratges, curtmetratges i testimonis

Exemple d'activitat per a primària

       Treball previ

       La decisió d'Anne (curtmetratge)

       Proposta de treball a l'aula

Exemple d'activitat per a secundària

       Treball previ

       Proposta de treball a l'aula

       Autoavaluació

Exemple d'activitat per a cicles de la família sanitària

       Treball previ

       Proposta de treball a l'aula

       Autoavaluació