Banner DMD

Calendari d'activitats

Webinar sobre la "Ley Orgánica de regulación de la eutanasia"

Conferència organitzada amb la Societat espanyola d'atenció a l'usuari de la sanitat. Amb Isabel Alonso (DMD-Cat), Angel Garcia Francesc, José Maria Sánchez, Benito Fontecha.

Activitat virtual. www.seaus.net

Dia: 14/12/2021

Hora: 16:30 h